Šalounova 470/38, 703 00 Ostrava, Vítkovice
+420 607 802 188
zuzana@sovadinova.cz

Proces změny

Proces změny

6 fází procesu změny:

Co se děje ve Vašem nitru, když se rozhodnete řešit zdravotní problém pravidelným cvičením spirální stabilizace?

FÁZE 1 – Upozornění, pojmenování problému

Bolí vás záda, hlava, ruce, klouby nebo cokoli jiného. Máte výhřez disku, skoliózu, vadné držení těla…

Jde o stav, o kterém víte, nebo ještě ne. Možná to „ví“ vaše okolí lépe než vy a má různé poznámky na Váš účet. U dětí většinou mámy vědí, že dítě má „problém“, ale dítě si situaci ještě neuvědomuje.

FÁZE 2– připouštění si problému

„Jestli s tím něco nezačnu dělat, bude to jen horší, půjdu na operaci, nevydržím to, nevím, co mám dělat…“

Tušíte, že vaše potíže jen tak nezmizí samy, přesto ještě neděláte nic pro změnu.

U dětí už mámy většinou o změně uvažují a využijí příležitosti, kdy dítě přikývne k tomu, že něco začnou dělat. Nebo ho jednoduše přinutí.

FÁZE 3– příprava na akci

Právě v této akci se začínáte zajímat o to, co se s  problémem dá dělat, jak se dá řešit.

 A právě v této době se většina z vás objeví a seznámí se spirální stabilizací poprvé.

FÁZE 4 – akce

Začnete měnit své návyky, začnete cvičit. Stojí vás to mnoho sil. Je to pro vás nejtěžší fáze. Do cvičení se musíte nutit, odkládáte ho. Ještě nevíte, zda vám změna něco přinese, proto je tak těžké ji udržet a snažit se. Právě v této fázi to nejvíce lidí vzdává. Tato fáze může být různě dlouhá. Hraje v tom roli pravidelnost cvičení a hlavně příchod chvíle úlevy od potíží.

Chodíte na individuály, nebo do skupiny pravidelně, cvičíte jen sporadicky, když se zeptám jak často cvičíte, upravujete svou odpověď, stydíte se, že jste necvičili. Výsledky se zatím nedostavují, nebo jsou nejasné.

Mámy se v této fázi s dětmi dohadují, snaží se je různě motivovat. Tato fáze je těžká především u dětí, které nemají a neměly bolesti. Skolióza se často v dětském věku objeví bez bolesti. Je nutné si přiznat, že ústup bolestí je tím největším motivačním prvkem.

FÁZE 5– udržení

Cvičíte pravidelně, všimnete si, že se vám lépe chodí, sedáte si rovně, nehrbíte se. Máte více fyzických sil.

FÁZE 6– ukončení procesu změny

Nad tím, zda cvičíte, nebo ne, nepřemýšlíte. Máte již dobře vyzkoušeno, že bez pravidelného cvičení je vám hůř.

V této fázi se mnozí z vás koukají po svém okolí, vidí špatná držení těla okolo. Kritizujete to a snaží se jít příkladem.

 Ať jste v kterékoliv fázi, jedno je jisté: MUSÍTE PROJÍT VŠEMI. Nelze cokoliv přeskočit. Důležité je uvědomit si to právě při práci s dětmi, které mají skoliózu, ale nemají bolesti. Tudíž nedochází k žádné úlevě. Jen vizuálně vidíme lepší držení těla a skoliotická křivka se na RTG neprohlubuje.

Další zákonitostí je, že všechny fáze trvají minimálně 3 měsíce. Ale může to trvat mnohem déle.

Každý jsme jiný, každý máme jiné životní zkušenosti a jiné zdravotní problémy. Přemýšlení nad problémem, bez jakékoliv akce, nás brzdí, ale jak už bylo řečeno, musíme projít všemi fázemi. Proto si je přečtěte a usmějte se, nejste první….Tyto fáze jsou zákonitostí každé životní změny. Takto jsem je popsala jen pro usnadnění toho, co Váš čeká.

Vše je mnohem snadnější, když dodržíte pravidelnost cvičení. Všichni víte jak. Všem vám to individuálně říkám, každý potřebujete trochu jiný plán, kolik minut kolikrát denně tomu věnovat. Přesto se nesrovnávejte s jinými. Tyto fáze se týkají každého z vás, ať už máte cvičit 15 minut denně, nebo 3 x 20minut.

Proč někdy přestaneme cvičit třeba po roce, po dvou.

Ano, může se stát, že projdete všemi fázemi a přesto po čase cvičit přestanete.

Může to být z několika důvodů a to třeba tím, že Vám do života zasáhla jiná velká změna. Ale často to bývá tím, že čas je pro nás novou veličinou. Kolik tisíc let počítají lidé své roky? Nebude to hodně. Dříve jsme žili tady a teď, v tomto okamžiku jsem, v příštím ne. Teď mě bolí záda, proč dělat něco proto, ať nebolí zítra? Taková myšlenka hlavou našim předkům neprošla. Vnitřně jsme nastavení takto, stejně jako malé dítě. To jen svět po nás chce připravit nás na zítřek. A kvalitu života určuje síla a množství prožitků, ne čas. Díky prožitkům nevnímáme teď a potom a myšlenky na udržení něčeho, co zrovna máte, se vytratí a přestanete cvičit.

Úlevou pro Vás může být, že pokud jste prošli všemi fázemi, nezačínáte cvičit nanovo, když se objeví zase zdravotní problémy. Jde to mnohem rychleji.